เปิดรับสมัคร Ultralink China รุ่น 3

เลื่อนไม่มีกำห

☎Tel : 065-536-6626

✅Line ID : @fivewhale

Hangzhou flyer-page-001 (1)_edited.jpg

Fivewhale : หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง ดูงานต่างประเทศ

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม Ultralink China รุ่น 3
มาจากอุตสาหกรรมไหน
Interest ( Can Choose Multiple Choice )

Thanks for submitting!

ภาพการอบรมจากรุ่นที่ 2

ประสบการณ์จากผู้อบรมในหลักสูตร Ultralink