Blockchain Business for Executive 1

วิทยากร

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

จบแล้วจ้า! กับหลักสูตร Blockchain Business for Executive Program รุ่นที่ 1 ได้ประสบการณ์จาก Bobby Bhatai  เจ้าของ Trak Invest บินจากประเทศสิงคโปร์เพื่อมาสอนกับเรา ได้เปิดเผยเคล็ดลับการทำ ICO ให้เป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน ตั้งแต่สร้าง Business Model ไปจนถึงระดมทุนอย่างไรให้สำเร็จ และยังได้ฟังอีก มุมหนึ่งจาก Investor Singapore Mr Steven Pang ที่บอกข้อพึงระมัดระวังในการลงทุนใน ICO แถม สอน Technic ทำอย่างไรให้ Portfolio โตขึ้นเป็นร้อยเท่า (อันนี้ ผู้ฟังตะลึงกันทั้งห้องครับ) ซึ่งไม่ง่าย แต่ก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ขอบคุณท่านวิทยากรที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตอนท้ายเปิดรับ Feedback จากผู้เข้าอบรมกันหน่อย ผลตอบรับดีเกินกว่าที่คาดไว้มากๆ ครับ  หวังว่าวิทยากรทั้งสองท่านจะมาร่วม update การลงทุนกับเราอีกใน Blockchain Business for Executive รุ่น 2 นะครับ